κρυοσυντήρηση Tag

Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου, δεχόμαστε με ευαισθησία και σεβασμό την επιθυμία μιας γυναίκας να γίνει μητέρα αλλά ταυτόχρονα και την επιθυμία μίας γυναίκας να γίνει δότρια ωαρίων....

Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου, δεχόμαστε με ευαισθησία και σεβασμό την επιθυμία μιας γυναίκας να γίνει μητέρα αλλά ταυτόχρονα και την επιθυμία μίας γυναίκας να γίνει δότρια ωαρίων....

Η επίτευξη εγκυμοσύνης προϋποθέτει την διείσδυση του γονιμοποιημένου ωαρίου, που βρίσκεται πλέον στο στάδιο της βλαστοκύστης, στα τοιχώματα της μήτρας όπου το περιβάλλον θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί περαιτέρω....

Τα τελευταία έτη, στα περισσότερα εργαστήρια εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κύκλους δωρεάς ωαρίων προτιμάται η εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων βλαστοκύστεων με τη μέθοδο της υαλοποίησης. ...

a