Πιστοποίηση Κέντρου
ivfathenscenter

Διασφάλιση ποιότητας

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι.Υ.Α. & ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

download

Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΦΕΚ4513Β
ΦΕΚ4496Β
a