Thankful Parents
kryosyntirisi-dyo

Κρυοσυντήρηση ωαρίων & εμβρύων

Τι πραγματικά προσφέρει αυτή η πολλά υποσχόμενη τεχνική στην εξωσωματική γονιμοποίηση;

Με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης είναι δυνατό να διατηρηθούν:

Για τον άνδρα
Δείγματα σπέρματος σε περιπτώσεις ολιγοασθενοσπερμίας, υποψίας φθίνουσας πορείας της αναπαραγωγικής ικανότητας ή
δυσκολίας κατά την παραγωγή σπέρματος
Τμήματα ορχικού ιστού έπειτα από βιοψία όρχεων σε περιπτώσεις απουσίας κινητών σπερματοζωαρίων κατά την
εκσπερμάτιση
Δείγματα σπέρματος σε περιπτώσεις που ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία – ακτινοθεραπεία

Για τη γυναίκα
Μη γονιμοποιημένα ωάρια μπορούν να κρυοσυντηρηθούν για τη διατήρηση της γονιμότητάς της είτε για ιατρικούς είτε για
κοινωνικούς – ηθικούς λόγους
Τμήματα ωοθηκικού ιστού όταν επιβάλλεται χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γονιμοποιητική
ικανότητα

Για το ζευγάρι
Έμβρυα κρυοσυντηρούνται σε διάφορα στάδια της εξέλιξής τους με τη μέθοδο της προοδευτικής (slow freezing) ή της ταχείας
κατάψυξης (vitrification). Η μέθοδος της προοδευτικής κατάψυξης (slow freezing) εφαρμόζεται κυρίως στα αρχικά στάδια
της εξέλιξης των εμβρύων (προπυρήνων, έμβρυα 2ης-3ης ημέρας). Αντίθετα, η μέθοδος της ταχείας κατάψυξης (vitrification)
ενδείκνυται ιδιαίτερα για την κρυοσυντήρηση εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης (έμβρυα 5ης-6ης ημέρας)

Είναι συχνό φαινόμενο στην εποχή μας πολλές γυναίκες να αναβάλλουν την τεκνοποίηση για λόγους κοινωνικούς (καριέρα, έλλειψη κατάλληλου συντρόφου, οικονομικές συνθήκες κ.λπ.). Από το 2005 έως το 2013 ο αριθμός των γυναικών που απέκτησαν ένα παιδί σε ηλικία άνω των 40 ετών αυξήθηκε κατά 61% (στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Αρχή). Εκτός από τους κοινωνικούς όμως λόγους, είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθούν και οι ιατρικές ενδείξεις που θα θέσουν κάποιο εμπόδιο στην τεκνοποίηση, όπως η ηλικία, η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και φυσικά η εμφάνιση νεοπλασματικής νόσου κατά την οποία η ασθενής πιθανόν να χρειαστεί να υποβληθεί σε κυτταροτοξικές θεραπείες που θα φθείρουν ή θα καταστρέψουν τα ωάρια ή τις ωοθήκες της.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η κρυοσυντήρηση ωαρίων (egg freezing) και εμβρύων (embryo freezing) αποτελεί τη νεότερη θεραπευτική προσέγγιση στον χώρο της αναπαραγωγικής ιατρικής ως αποτελεσματική και ασφαλής τεχνική που προσφέρει στη γυναίκα όχι μόνο την αυτονομία να προγραμματίσει τη δημιουργία οικογένειας σε μελλοντικό χρόνο, με το αναπαραγωγικό δυναμικό που θα είχε σε νεότερη ηλικία, αλλά και μια μέθοδο διαφύλαξης της γονιμότητας όταν οι ιατρικοί λόγοι το επιβάλουν.

Η κρυοσυντήρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια σύγχρονη γέφυρα μεταξύ του βιολογικού και του ρεαλιστικού αναπαραγωγικού χρόνου. Κάθε γυναίκα έχει μέσα της ένα ρολόι, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το ρολόι που φοράει στον καρπό της και με την κρυοσυντήρηση της δίνουμε τη δυνατότητα της επιλογής του ΠΟΤΕ και του ΠΩΣ θα τεκνοποιήσει!

Η πρώτη τεχνική κρυοσυντήρησης με αργή κατάψυξη (slow freezing), παρ’ όλο που οδήγησε στην 1η κύηση παγκοσμίως από κατεψυγμένα ωάρια (Chen 1986), άρχισε να εγκαταλείπεται γρήγορα, καθώς παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες (π.χ., δαπανηρή σε χρόνο και κόστος και φτωχά αποτελέσματα). Όμως, από το 1990 και μετά ευνοήθηκε η εφαρμογή μιας νεότερης και πρωτοποριακής μεθόδου, της υαλοποίησης (vitrification).

H υαλοποίηση είναι κατάλληλη τόσο για ωάρια όσο και για έμβρυα και βλαστοκύστεις (έμβρυα 5 ημερών). Η υαλοποίηση φαίνεται ότι είναι η καλύτερη μέθοδος κρυοσυντήρησης αγονιμοποίητων ωαρίων και έχει υπάρξει αντικείμενο εκτεταμένων μελετών και εφαρμογών παγκοσμίως. Η εφαρμογή της στην κρυοσυντήρηση αγονιμοποίητων ωαρίων όσο και εμβρύων σε όλα τα στάδια της in vitro εξέλιξής τους (ιδιαίτερα στο στάδιο της βλαστοκύστης, όπου η μέθοδος της αργής κατάψυξης μειονεκτεί) έχει να καταδείξει υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης βλαστοκύστεων (από 70% έως και 100%!), γονιμοποίησης και κύησης (41,6% έως 73,7%).

Εκτός από την αποτελεσματικότητα όμως των μεθόδων κρυοσυντήρησης, εξίσου σημαντική είναι και η ασφά- λεια τόσο της γυναίκας όσο και του εμβρύου. Είναι απολύτως επιβεβαιωμένο επιστημονικά ότι δεν υπάρχει καμιά επιπλοκή που να οφείλεται στην τεχνική της κρυοσυντήρησης των εμβρύων κατά την εγκυμοσύνη και την περιγεννητική εξέλιξή τους. Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών, το 2008, επιτύχαμε την πρώτη γέννηση στην Ελλάδα παιδιού με εφαρμογή της υαλοποίησης, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν τα ποσοστά μας τόσο σε επίτευξη γονιμοποίησης όσο και κύησης παρέμειναν εντυπωσιακά υψηλά (93,4% και 60% αντίστοιχα)!

Τέλος, η περίσσεια των ωαρίων και των εμβρύων έπειτα από έναν κύκλο εξωσωματικής είναι σημαντικό να καταψύχονται, ώστε σε έναν επόμενο κύκλο να μην είναι απαραίτητη η εκ νέου λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων για ορμονική διέγερση των ωοθηκών ή μια επαναληπτική ωοληψία, με προφανές όφελος για τη γυναίκα, τόσο οικονομικό όσο και ψυχολογικό.

Δείτε ολόκληρο το άρθροa