Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία
ivfathenscenter

Εξωσωματική IVF

Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

Σύστημα εξέτασης σαλπιγγικής διαβατότητας με υπερηχογράφημα

Στα πλαίσια διερεύνησης της γυναικείας υπογονιμότητας, η μονάδα μας πάλι πρωτοπορεί και παρέχει τη δυνατότητα μιας νέας μεθόδου για τη διάγνωση της διαβατότητας των σαλπίγγων, μετά από τη λήψη ενός λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού.

Η τεχνική δοκιμάστηκε σε προοπτική, ελεγχόμενη με λαπαροσκόπηση μελέτη και  αποτελεί, σε σύγκριση με την Υστερο-σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingografy – HSG), μια εξέταση πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της γυναικείας υπογονιμότητας.

Πραγματοποιείται στο ιατρείο με απλό κολπικό υπερηχογράφημα και στηρίζεται στη χρήση ενός υγρού σκιαγραφικού παράγοντα, που θεωρείται πολύ ασφαλής στη χρήση, καθώς τα συστατικά του είναι ευρέως γνωστά και έχουν χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε στην κοιλιακή κοιλότητα, για μία πληθώρα διαφορετικών ιατρικών σκοπών, ενώ δεν υπάρχουν γνωστές καταγεγραμμένες σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση του.

Για τους  παραπάνω λόγους το Ex-Em Foam Kit  είναι εγκεκριμένο από το FDA και η εξέταση
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εξετάσεων που αποδέχεται η επιτροπή εξωσωματικής του ΕΟΠΥΥ.

exemfoaem

Η τεχνική διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά και τα ευρήματα για απόφραξη των σαλπίγγων σε πραγματικό χρόνο με δισδιάστατο υπερηχογράφημα είναι 80% ενώ για τρισδιάστατο είναι 98%.

Ενδιαφέρον έχει, ότι σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή αποδείχτηκε λιγότερο επώδυνη σε σχέση με την Υστερο-σαλπιγγογραφία (HSG) ενώ, υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις ότι η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες των γυναικών να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη. Βέβαια, οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν σε περαιτέρω, μελλοντικές μελέτες προτού να καταλήξουμε σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα.


Πλεονεκτήματα

  • Η Υστερο-υπερηχογραφία δεν διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο κλασικό ακτινολογικό έλεγχο της διαβατότητας των σαλπίγγων (Υστεροσαλπιγγογραφία).
  • Είναι απλό στη χρήση για τη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα μήτρας και  ωοθηκών.
  • Δεν επιβαρύνει την ασθενή με ακτινοβολία, όπως η ακτινολογική σαλπιγγογραφία.
  • Αποτελεί μία ανώδυνη εξέταση, εξαιτίας της απουσίας ανάγκης για άσκηση πίεσης στο σκιαγραφικό, όπως συμβαίνει στην ακτινολογική σαλπιγγογραφία.
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργίας εξαιτίας της φύσης του σκιαγραφικού που χρησιμοποιείται

Βιβλιογραφικές αναφορές βάσει της εταιρείας:

2. Emanuel MH, Exalto N. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy): a new technique to visualize tubal patency. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011 Apr;37: 497-499
3. Emanuel MH, van Vliet M, Weber M, et al. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Hum Reprod. 2012 Jan; 27(1): 114-117
4. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Meuleman C, et al. The use of a new gel foam for the evaluation of tubal patency. Gynecol Obstet Invest. 2013;75: 152–156.
5. Lim CP, Hasafe Z, Bhattacharya S, Mahesahware A. Should a hysterosalpingogram be a first-line investigation to diagnose female tubal subfertility in the modern subfertility workup? Human Reprod 2011; 26:967-971
6. Luciano DE, Exacoustos C, Luciano AA. Contrast Ultrasonography for tubal patency. J Min Inv Gynecl 2014; 21:994-998
7. Rajesh H, Lim SL, Yu SL. Hysterosalpingo-foam sonography: patient selection and perspectives. Int J Womens health. 2016 Dec 28; 9: 23-32
8. Piccioni MG, Riganelli L, Filippi V, et al. Sonohysterosalpingography: Comparison of foam and saline solution. J Clin Ultrasound. 2017 Feb; 45(2): 67-71

main_pic3

Ρωτήστε το γιατρό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι επικοινωνίες σας είναι εμπιστευτικές. Θα σας απαντήσει ο κ. Αθανασίου το συντομότερο δυνατόν.

AZDQ

a