Εμβρυομεταφορά
ivfathenscenter

Εξωσωματική IVF

Σύστημα Συνεχούς Μικροσκοπικής Παρακολούθησης των εμβρύων (Time Lapse)

Το Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών, το οποίο είναι πάντα πρωτοπόρο στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εφαρμόζει ειδικό σύστημα μικροσκοπικής παρακολούθησης των εμβρύων (time lapse).

Τα συστήματα μικροσκοπικής παρακολούθησης αποτελούν τη νεώτερη εξέλιξη στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες και απαντήσεις για την ανάπτυξη και τη πιθανότητα εμφύτευσης των εμβρύων σε προγράμματα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Primo-Vision

Και αυτό γιατί ελέγχουν και καταγράφουν την εξέλιξη του κάθε εμβρύου όλο το εικοσιτετράωρο! Στους επωαστικούς κλιβάνους ενσωματώνονται ειδικοί φακοί μικροσκοπίων. Τα έμβρυα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στους επωαστικούς κλιβάνους που συνδέονται με αυτούς τους φακούς και δεν απαιτείται να μεταφέρονται εκτός κλιβάνου για έλεγχο, αφού η παρακολούθηση της εξέλιξής τους γίνεται με εξωτερικές οθόνες.

timelapse

Είναι δηλαδή σαν να υπάρχει ένα μικροσκόπιο στο εσωτερικό του κλιβάνου και να παρακολουθεί νυχθημερόν την εξέλιξη του κάθε εμβρύου ξεχωριστά.

Η χρήση τους δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των εμβρύων, αφού τα έμβρυα δεν επηρεάζονται από την παρουσία τους, αντίθετα υπάρχουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

Τα έμβρυα δεν εκτίθενται στις εξωτερικές εργαστηριακές συνθήκες. Έτσι, υπάρχει συνεχής καλλιέργεια και επώαση επιτυγχάνοντας το μέγιστο της ποιότητας των αναπτυσσόμενων εμβρύων. Ακόμη πιο ουσιαστικό είναι ότι υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη καταγραφή που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σημαντικές λεπτομέρειες της κυτταρικής εξέλιξης όπως πχ. τον ακριβή χρόνο μεταξύ των κυτταρικών διαιρέσεων (δηλαδή πόσες ώρες μετά τη γονιμοποίηση το κάθε έμβρυο ήταν στα 2-κύτταρα, στα 3-κύτταρα κ.τ.λ) πόσος χρόνος χρειάσθηκε για να ολοκληρωθεί η κάθε κυτταρική διαίρεση, αν διαιρέθηκε σωστά το κάθε κύτταρο και άλλες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που συνθέτουν το παζλ του κάθε εμβρύου.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι αυτές οι λεπτομέρειες με τον κοινό τρόπο ελέγχου των εμβρύων ήταν αδύνατο να καταγραφούν. Αποτελούσαν μέχρι τώρα μυστικά που δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε και βέβαια να αξιολογήσουμε. Τα τελευταία επιστημονικά βιβλιογραφικά δεδομένα συνδέουν αυτά τα μυστικά με τη βιωσιμότητα, την εξέλιξη και εμφύτευση των εμβρύων και δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που πάντα είχαμε, όπως γιατί κάποια γυναίκα δεν έμενε έγκυος αν και τα έμβρυα της ήταν πολύ καλά μορφολογικά.

Παράλληλα με τη καταγραφή η κάθε λεπτομέρεια αναλύεται με τη βοήθεια ειδικού εύχρηστου λογισμικού. Αυτό βοηθάει στην ακριβέστερη επιλογή του καταλληλότερου ή των καταλληλότερων εμβρύων για την εμβρυομεταφορά οδηγώντας έτσι σε αύξηση του ποσοστού επίτευξης κύησης. Στην Ισπανία, όπου ήταν η πρώτη χώρα χρήσης και λειτουργίας αντίστοιχων συστημάτων (ήδη από το 2009) παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού επίτευξης κύησης κατά 20%!

Όμως κάθε καλό μηχάνημα χρειάζεται τη σωστή και εξειδικευμένη χρήση και για αυτό και οι εμβρυολόγοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη χρήση, την λειτουργία, την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της μικροσκοπικής ανάλυσης των εμβρύων, για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση κάθε υπογόνιμου ζευγαριού.

Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών από την εφαρμογή του συστήματος έχουμε αποκομίσει ήδη σημαντικές πληροφορίες και εμπειρία αλλά και πολλές εγκυμοσύνες!

Εγκατάσταση Εμβρυοσκοπίου Νέας Γενιάς

Ενσωματώνοντας όλες τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών υιοθετεί ένα καινοτόμο σύστημα επώασης και παρακολούθησης εμβρύων: το Εμβρυοσκόπιο τελευταίας γενιάς (EmbryoScope®).

Το EmbryoScope® είναι ένας σύγχρονος επωαστής εμβρύων που δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείται ταυτόχρονα η εξέλιξη έως και 240 εμβρύων, αντλώντας κρίσιμες πληροφορίες για το ρυθμό της ανάπτυξης και την εξελικτική δυναμική τους.

Οι εικόνες των εμβρύων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με την κρίση των έμπειρων εμβρυολόγων και των εξειδικευμένων λογισμικών που συνοδεύουν το εμβρυοσκόπιο, δίνουν μία νέα προσέγγιση στην πολύτιμη προσπάθεια απόκτησης παιδιού, με απόλυτα ελεγχόμενη πληροφόρηση για την ανάπτυξη κάθε ενός εμβρύου.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του EmbryoScope® είναι η σταθερότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών που παρέχεται στα έμβρυα. Τα έμβρυα δεν απομακρύνονται καθόλου από το εμβρυοσκόπιο κατά τη διάρκεια της πενθήμερης παραμονής και επώασής τους, με αποτέλεσμα την αποφυγή πιθανών διακυμάνσεων που προέκυπταν κατά τον τακτικό προγραμματισμένο έλεγχο της εξέλιξής τους από τους εμβρυολόγους.

Με το EmbryoScope® έχουμε επομένως μια σειρά πλεονεκτήματα:

  1. έναν άριστο, κλειστό, ξηρό κλίβανο, που προσομοιάζει με την ανθρώπινη μήτρα,
  2. πληροφορίες για την εξελικτική δυναμική των εμβρύων με τη συνεχή και αδιάλειπτη άντληση σχετικών δεδομένων,
  3. τη διασφάλιση σταθερών συνθηκών του μικροπεριβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται.

Αύξηση ποσοστών επιτυχίας και περισσότερα καλύτερης ποιότητας έμβρυα

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων, σε πληθώρα επιστημονικών μελετών διεθνώς επισημαίνεται αξιόλογη αύξηση των κλινικών κυήσεων μέσω του εμβρυοσκοπίου τελευταίας γενιάς, σε ποσοστό 15-20% επιπλέον των ήδη υψηλών ποσοστών θετικής κλινικής έκβασης της Μονάδας μας.

Εκτός από σημαντική αύξηση των ποσοστών επιτυχίας και μείωση του χρόνου για την επίτευξη κύησης, η επιλογή του καταλληλότερου εμβρύου για εμβρυομεταφορά σημαίνει επίσης μείωση των ποσοστών αυτόματων αποβολών ή παλίνδρομων κυήσεων αλλά και ανάπτυξη περισσότερων εμβρύων καλύτερης ποιότητας, ικανών τόσο για εμβρυομεταφορά όσο και για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση.

main_pic3

Ρωτήστε το γιατρό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι επικοινωνίες σας είναι εμπιστευτικές. Θα σας απαντήσει ο κ. Αθανασίου το συντομότερο δυνατόν.

AZDQ

a