Σύστημα Πιστοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας
ivfathenscenter

Διασφάλιση ποιότητας

Σύστημα Πιστοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ σημαίνει να πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται στον κατάλληλο χρόνο με το σωστό τρόπο: παρέχοντας αποτελεσματικότητα (Effectiveness), αποδοτικότητα (efficiency), τεχνική ικανότητα (technical competence) καθώς στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας είναι η εξατομικευμένη φροντίδα στη γυναίκα ή στο ζευγάρι που έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ αξιολογώντας την οικογένεια ως προτεραιότητα, θέτουμε ως αποστολή μας να πράττουμε το καλύτερο δυνατό, χωρίς καμιά έκπτωση σε ποιότητα υλικών, υπηρεσιών, σε ασφάλεια και υποδομές. Αυτό πιστοποιείται από τα πρότυπα υψηλών προδιαγραφών, για την προστασία της υγείας και τη διευκόλυνση του στόχου διεύρυνσης της οικογένειας.

Εφαρμόζουμε ανελλιπώς, ήδη από το 2008, την Πιστοποίηση προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/ 2008. Με άξονα τη συνεχή βελτίωση μας, προχωρήσαμε σε άμεση εφαρμογή τόσο του νέου Νόμου (2639, Δεκέμβριος 2015) όσο και του Π. Δ. (Αρ. 10, Φεβρουάριος 2016) σχετικά με τα καινούρια πλαίσια λειτουργίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης γονάδων και εμβρύων, με σκοπό την εφαρμογή του προτύπου ISO 15.224:2012, όπως αυτό ισχύει.

Η δέσμευση μας είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την υψηλή παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της Ιατρικώς υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Διασφαλίζουμε την ποιότητα & την ασφάλεια σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας:

  • Κατάλληλες Εγκαταστάσεις (Ασφάλεια, Υγιεινή, Λειτουργικότητα, Αισθητική χώρων)
  • Επάρκεια & Προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
  • Ειδικές Προδιαγραφές για το εργαστήριο Εμβρυολογίας & Σπερματολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Συνεχιζόμενη & Βασική εκπαίδευση και τακτική αξιολόγηση του προσωπικού (Ιατρικό – Νοσηλευτικό – Διοικητικό) βάσει γραπτών διαδικασιών.
  • Ιχνηλασιμότητα Γενετικού Υλικού & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
  • Δείκτες αποτελεσματικότητας: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων & Υψηλά ποσοστά Επιτυχίας,
  • Ικανοποίηση του ζευγαριού, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων.
  • Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
a