Πιστοποίηση Κέντρου
ivfathenscenter

Διασφάλιση ποιότητας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Ελλάδα καθορίζεται από τους νόμους 4272/2014, 3305/2005 και 3089/2002 οι οποίοι ρυθμίζουν τα πλαίσια λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Επιπλέον η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο κρατικός φορέας που εξασφαλίζει και ελέγχει ένα κοινό πλαίσιο ενεργειών για τις Μ.Ι.Υ.Α. ώστε μέσω αξιολογήσεων, συστάσεων και καταγραφής των περιστατικών, αυτές να λειτουργούν εναρμονισμένα και υπό έγκυρη διαπίστευση.

Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής παρατίθενται παρακάτω:

//eaiya.gov.gr/

//eaiya.gov.gr/law-fek/

a