Πιστοποίηση Κέντρου
icon

Διασφάλιση ποιότητας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Ελλάδα καθορίζεται απο τους νόμους 4272/2014, 3305/2005 και 3089/2002 οι οποίοι ρυθμίζουν τα πλαίσια λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Επιπλέον η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο κρατικός φορέας που εξασφαλίζει και ελέγχει ένα κοινό πλαίσιο ενεργειών για τις Μ.Ι.Υ.Α. ώστε μέσω αξιολογήσεων , συστάσεων και καταγραφής των περιστατικών, αυτές να λειτουργούν εναρμονισμένα και υπό έγκυρη διαπίστευση.

Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής παρατίθενται παρακάτω:

//eaiya.gov.gr/

//eaiya.gov.gr/law-fek/

a