Σύστημα Πιστοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας
ivfathenscenter

Διασφάλιση ποιότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MD, Ph.D Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών
  • ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Ph.D. ESHRE Senior Clinical Embryologist, Υπεύθυνη Εμβρυολογικού Εργαστηρίου Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών
  • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ, MD, Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών
a