Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών
ivfathenscenter

Οι άνθρωποι μας

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΙ

Όλοι οι Εμβρυολόγοι του Κέντρου μας είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ), της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Eμβρυολογίας (ESHRE) και της ALPHA Scientists in Reproductive Medicine και κατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης για το σκοπό που επιτελούν.

Η μάθηση και η συνεχής ενημέρωση των νέων τεχνικών αποτελεί σκοπό κάθε σωστού εμβρυολόγου αλλά και μέσο βελτίωσης των δραστηριοτήτων του στο εργαστήριο. Για αυτό και η παρουσία των εμβρυολόγων του Κέντρου μας σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού είναι συνεχής.

Παράλληλα με την εργαστηριακή τους απόδοση είναι εκπαιδευμένες στην εφαρμογή και λειτουργία του ISO 9001:2008 που έχει το Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών.

a