dwrea-wariwn
ivfathenscenter

Υπηρεσίες

Δωρεα Ωαρίων και Σπερματοζωαριών

Η απόφαση να προχωρήσει ένα ζευγάρι σε εξωσωματική με δανεικά ωάρια και σπερματοζωάρια είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή προετοιμασία και έλεγχο.

Η πολυετής εμπειρία του Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών σε προγράμματα δωρεάς γενετικού υλικού εγγυάται την ασφάλεια τόσο του ζευγαριού όσο και της δότριας σε θέματα υγείας καθώς και πλήρη νομική κάλυψη. Αντιμετωπίζουμε το κάθε περιστατικό με τη διακριτικότητα που απαιτείται και εξασφαλίζουμε απόλυτη ανωνυμία, όπως ορίζει ο νόμος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια στα οποία οι γυναίκες έχουν ηλικία άνω των 40 ετών, με φτωχή ανταπόκριση στην ωοθηκική διέγερση (poor responders), μετά από ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής ή αποβολών. Ενδείκνυται επιπλέον για ζευγάρια στα οποία υπάρχει κάποιο κληρονομούμενο νόσημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας μετά από εξωσωματική με δανεικά ωάρια αγγίζουν μέχρι και το 60-70%.

Η διαδικασία συνήθως ξεκινάει με μια συμβουλευτική πρώτη επίσκεψη στο Κέντρο, κατά την οποία αφού αποφασισθεί ότι η θεραπεία θα πραγματοποιηθεί μέσω Δωρεάς Ωαρίων / Σπερματοζωαρίων, εξηγείται αναλυτικά στο ζευγάρι η διαδικασία που θα ακολουθήσουν, τα ιατρικά βήματα, καθώς και οι νομικές τους υποχρεώσεις.

Ιατρικός Έλεγχος της Δότριας Ωαρίων

Η καταλληλότητα της δότριας για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων αξιολογείται μετά από έναν εις βάθος έλεγχο του ιατρικού ιστορικού της ο οποίος περιλαμβάνει αιματολογικές, ορμονικές και ψυχολογικές εξετάσεις όπως:

main_pic2
  • Γενική Αίματος, Ομάδα Αίματος & Rhesus
  • HIV I,II
  • Ηπατίτιδα B & C
  • VDRL
  • CMV, Toxoplasma, Rubella
  • Καρυότυπος
  • Ορμονικός έλεγχος
  • Test Pap και καλλιέργεια κολπικού υγρού

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ 27 ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ασθένεια Γονίδιο
Alpha Thalassemia HBA1/HBA2
Batten Disease, CLN3 Related CLN3
Beta-Hemoglobinopathies HBB
Bloom Syndrome BLM
Canavan Disease ASPA
Citrullinemia Type 1 ASS1
Cystic Fibrosis CFTR
Duchenne/Becker Muscular Dystrophy DMD
Familial Dysautonomia IKBKAP
Fanconi Anemia, Group C FANCC
Fragile X Syndrome FMR1
Galactosemia GALT
Gaucher Disease GBA
Glycogen Storage Disease, Type 1a G6PC
Isovaleric Acidemia IVD
Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency ACADM
Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria, Type cblC MMACHC
Mucolipidosis, Type IV MCOLN1
Mucopolysaccharidosis, Type I IDUA
Niemann-Pick Disease, Types A/B SMPD1
Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive PKHD1
Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type 1 PEX7
Smith-Lemli-Opitz Syndrome DHCR7
Spinal Muscular Atrophy SMN1
Tay-Sachs Disease (DNA only) HEXA
Tyrosinemia Type 1 FAH
Zellweger Spectrum Disorders, PEX1-Related PEX1

Η δότρια ενημερώνεται επίσης αναλυτικά για τη διαδικασία ωοθηκικής διέγερσης & ωοληψίας, τις πιθανές παρενέργειες και το νομικό μέρος της θεραπείας.

Τέλος το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δότρια με συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά (πχ χρώμα μαλλιών & ματιών, ύψος, βάρος κλπ), πάντα σε ανώνυμη βάση.

Η Δωρεά Σπέρματοζωαρίων περιλαμβάνει την αναζήτηση δείγματος συμβατών χαρακτηριστικών με τον υποψήφιο πατέρα ή κατόπιν επιθυμίας του ζευγαριού, από διαπιστευμένη τράπεζα σπέρματος η οποία διενεργεί εκτεταμένο ιατρικό και γενετικό έλεγχο των δειγμάτων.

Νομικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

Η Δωρεά Γενετικού Υλικού διέπεται από το Νόμο 3305/2005. Το μέγιστο όριο ηλικίας στο οποίο μπορεί μια γυναίκα να υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Δωρεάς Ωαρίων/Σπερματοζωαρίων, είναι τα 50 έτη. Το ανώτατο όριο ηλικίας για τις δότριες είναι σύμφωνα με το νόμο τα 35 έτη, ωστόσο η πλειοψηφία είναι πολύ νεότερες. Η Δότρια παραμένει ανώνυμη στην αποδέκτρια και τα απαραίτητα νομικά συναινετικά έγγραφα υπογράφονται και από τις 2 πλευρές πριν την έναρξη της θεραπείας.

main_pic3

Ρωτήστε το γιατρό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι επικοινωνίες σας είναι εμπιστευτικές. Θα σας απαντήσει ο κ. Αθανασίου το συντομότερο δυνατόν.

AZDQ

a