Γονιμοποίηση/Μικρογονιμοποίηση
ivfathenscenter

Εξωσωματική IVF

Γονιμοποιηση / Μικρογονιμοποιηση

Γονιμοποίηση

Η γονιμοποίηση των ωαρίων γίνεται είτε με τη μέθοδο της κλασσικής εξωσωματικής (IVF), είτε με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI) ανάλογα με τις παραμέτρους του σπέρματος και το ιστορικό του ζευγαριού.

Κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση IVF (In Vitro Fertilization)

Μετά την ωοληψία, τα ωάρια τοποθετούνται σε επωαστή ρυθμισμένο σε ειδικές συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων. Την ίδια μέρα, στο εργαστήριο, προστίθενται σε ένα τρυβλίο ένας συγκεκριμένος αριθμός σπερματοζωαρίων για κάθε ωάριο.

Ένα σπερματοζωάριο θα διεισδύσει σε ένα ωάριο και έτσι γονιμοποιείται το ωάριο. Η παρουσία 2 προπυρήνων και 2 πολικών σωματίων μετά από 16 ως 20 ώρες, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη γονιμοποίηση.

Μικρογονιμοποίηση ICSI (Ιntracytoplasmic Sperm Injection)

Τα ωάρια μετά την ωοληψία καθαρίζονται από τα κύτταρα που τα περιβάλλουν και μόνο τα ώριμα ωάρια επιλέγονται για μικρογονιμοποίηση.
Σε ένα σύστημα μικροχειριστηρίου, ένα σπερματοζωάριο αναρροφάται στην ειδική μικροπιπέτα και μετά εισάγεται μέσα στο ωάριο. Το γονιμοποιημένο ωάριο ακολούθως φυλάσσεται σε συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων σε επωαστή. Συνήθεις ενδείξεις για εφαρμογή του ICSI είναι:
• Ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων μετά την επεξεργασία, λιγότερο από 1,0 εκατομμύριο ανά ml κινητά σπερματοζωάρια
• Η συνεχής παρουσία διάφορων κυττάρων στο σπέρμα, λόγο χρόνιας φλεγμονής
• Οι αυξημένες συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων
• Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής

Βελτιώσεις της Μικρογονονιμοποίησης αποτελούν οι μέθοδοι γονιμοποίησης IMSI & PICSI

gonimopoisi-mikrogonim

Μέθοδος IMSI

Στην IMSI, με τη βοήθεια ειδικών φακών στα μικροσκόπια επιτυγχάνεται μικροσκόπηση υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνσης. Έτσι, υπάρχει λεπτομερής απεικόνιση της κεφαλής και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων και μόνο τα μορφολογικά αρτιότερα από αυτά χρησιμοποιούνται για τη γονιμοποίηση των ωαρίων.

Μέθοδος PICSI

Τρόπος γονιμοποίησης που χρησιμοποιούμε εκτενώς στο κέντρο μας και είναι βασισμένος στην φυσιολογία σπέρματος και ωοκυττάρων, εξ αυτού και η ονομασία Φυσιολογικό ICSI (Physiological ICSI, PICSI). Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να επιλέξουμε για τη γονιμοποίηση σπερματοζωάρια με σαφώς μειωμένες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες και σημαντική βελτίωση της ωρίμανσης του πυρήνα τους.

Δείτε επίσης

main_pic3

Ρωτήστε το γιατρό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι επικοινωνίες σας είναι εμπιστευτικές. Θα σας απαντήσει ο κ. Αθανασίου το συντομότερο δυνατόν.

AZDQ

a