Διερεύνηση θεμάτων ανδρικής γονιμότητας
ivfathenscenter

Υπηρεσίες

Διερεύνηση θεμάτων ανδρικής γονιμότητας

Η τυχαία ανακάλυψη της Μικρογονιμοποίησης (ICSI- Intra Cytoplasmic Sperm Injection) τη δεκαετία του 1990 έμελλε να αλλάξει θεαματικά τον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Με τη μικρογονιμοποίηση (ICSI) έγινε εφικτή η γονιμοποίηση ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικά έντονης όλιγο-ασθενοσπερμίας. Αλλά και όταν υπάρχει αζωοσπερμία (απουσία, δηλαδή, σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση) σε συνδυασμό με τη βιοψία όρχεων μπορούμε να επιτύχουμε τη γέννηση υγιών παιδιών.

Έτσι, διεθνώς εκατομμύρια υπογόνιμοι άνδρες απέκτησαν το δικό τους γενετικά παιδί, ενώ μειώθηκε θεαματικά η χρησιμοποίηση σπέρματος δότη.

Παλαιότερα πιστεύαμε ότι με το ICSI όταν οι παράμετροι του σπέρματος ήταν ιδιαίτερα χαμηλές δεν υπήρχε επίδραση στο ποσοστό γονιμοποίησης και την επιτυχία της προσπάθειας. Όμως νεότερες μελέτες συσχετίζουν σε κάποιες περιπτώσεις την αποτυχία εμφύτευσης των εμβρύων και την αύξηση του ποσοστού κλινικών αποβολών με τον ανδρικό παράγοντα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πλέον στο εργαστήριο νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας της ανδρικής υπογονιμότητας.

andriki2

Ανδρολογικός Έλεγχος

Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών πραγματοποιούμε ανδρολογικό έλεγχο με στόχο την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα ο ανδρολογικός έλεγχος περιλαμβάνει την παρακάτω σειρά από εξετάσεις:

  • Αναλυτική εξέταση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα & καλλιέργεια σπέρματος)
  • Ανδρικός Ορμονικός έλεγχος
  • Ανδρικός Γενετικός έλεγχος
  • Κατακερματισμός DNA σπέρματος (απόπτωση σπερματοζωαρίων)
  • Mέτρηση οξειδωτικού stress

Απόπτωση σπερματοζωαρίων

Η εξέταση της απόπτωσης των σπερματοζωαρίων ή όπως αλλιώς ονομάζεται κατακερματισμός του DNA δεν αποτελεί μέρος των παραμέτρων του σπέρματος που συνήθως ελέγχονται (π.χ. αριθμός, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων) αλλά αποτελεί μέθοδο διάγνωσης της ποιότητας του γενετικού υλικού (DNA) των σπερματοζωαρίων.

Η απόπτωση είναι μία φυσιολογική διαδικασία κυτταρικού θανάτου, που ακολουθούν όλα τα κύτταρα κάθε ζώντος οργανισμού. Τα υπογόνιμα άτομα, όμως,  έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αποπτωτικών σπερματοζωαρίων από τον γόνιμο πληθυσμό. Όταν ο αποπτωτικός δείκτης είναι πάνω από 40% υπάρχει: α) μειωμένη πιθανότητα εγκυμοσύνης μέσω ενδομήτριας σπερματέγχυσης, β) αυξημένη πιθανότητα αυτόματης αποβολής της κύησης ή πρόωρο σταμάτημα της εμβρυϊκής ανάπτυξης και γ) σε περίπτωση τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) ή χρήσης μικρογονιμοποίησης (ICSI) μειωμένο ποσοστό γονιμοποίησης.

Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την αύξηση των αποπτωτικών/κατακερματισμένων σπερματοζωαρίων είναι ποικίλοι και συνήθως περιλαμβάνουν: έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ζεστά μπάνια, χρήση laptop στην κοιλιακή χώρα, εργασία σε ζεστό περιβάλλον, χρήση ναρκωτικών ουσιών, χρόνια χρήση στεροειδών, χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, κάπνισμα, έκθεση σε τοξικό περιβάλλον, παχυσαρκία, μόλυνση του αναπαραγωγικού συστήματος,  κακή διατροφή, φλεγμονές, παρουσία αυξημένου αριθμού λευκοκυττάρων στο σώμα, ορμονικές διαταραχές, κιρσοκήλη, κ.α.

Το ποσοστό των αποπτωτικών σπερματοζωαρίων μπορεί να μειωθεί και η εικόνα του σπέρματος να βελτιωθεί μετά από χρήση αντιοξειδωτικών που  ενισχύουν τον ανδρικό οργανισμό και βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος.

Οξειδωτικό στρες

Το οξειδωτικό στρες αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά αυτά μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες που προκαλούν. Οι δραστικές μορφές οξυγόνου βλάπτουν όλα τα συστατικά του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, των λιπιδίων και του DNA. Τα σπερματοζωάρια παράγουν μικρές ποσότητες ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS), απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουργία των σπερματοζωαρίων, οι οποίες ωστόσο πρέπει να απομακρυνθούν από το περιβάλλον των σπερματοζωαρίων αφού έχει ολοκληρωθεί ο ρόλος τους. Η ανατροπή της ισορροπίας της παραγωγής των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) και του αντιοξειδωτικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, που είναι υπεύθυνο για την εξουδετέρωση και την απομάκρυνσή τους, οδηγεί στο οξειδωτικό στρες. Έτσι το οξειδωτικό στρες στο σπέρμα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην ακεραιότητα του DNA αλλά και στη δυναμική του επιγενετικού επαναπρογραμματισμού, η οποία μπορεί να βλάψει το πατρική γενετική και επιγενετική συμβολή στο αναπτυσσόμενο έμβρυο και να επηρεάζει την ανάπτυξη αλλά και την ποιότητα του εμβρύου.

Μέθοδος γονιμοποίησης IMSI

Αποτελεί βελτίωση της τεχνικής της μικρογονιμοποίησης (ICSI) όπου εγχύονται κατά τη γονιμοποίηση Μορφολογικά επιλεγμένα Σπερματοζωάρια (IMSI).

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονης ασθενο-τερατο-σπερμίας όπου στοδείγμα σπέρματος του συζύγου υπάρχουν πολλά σπερματοζωάρια μη φυσιολογικής μορφολογίας. Με τη βοήθεια ειδικών φακών επιτυγχάνεται μικροσκόπηση υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνση της εικόνας των σπερματοζωαρίων περίπου 6500φορές. Έτσι, έχουμε λεπτομερή απεικόνιση της κεφαλής και της μορφολογίας τους και μόνο τα μορφολογικά αρτιότερα σπερματοζωάρια χρησιμοποιούνται για τη γονιμοποίηση των  ωαρίων.

Μέθοδος PICSI

Τρόπος γονιμοποίησης βασισμένος στην φυσιολογία σπέρματος και ωοκυττάρων, εξ αυτού και η ονομασία Φυσιολογικό ICSI (Physiological ICSI, PICSI).

Η διαφορά του με την ICSI είναι στη χρήση ειδικών τριβλίων και καλλιεργητικών υλικών, όπου εναποτίθοννται μικρές ποσότητες επεξεργασμένου δείγματος σπέρματος του συζύγου. Σε αυτό το υλικό είναι αδύνατη η πρόσδεση ανώριμων μορφών σπερματοζωαρίων γιατί δεν διαθέτουν τους κατάλληλους υποδοχείς. Αντίθετα, προσδένονται και επιλέγονται για γονιμοποίηση σπερματοζωάρια με σαφώς μειωμένες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες και σημαντική βελτίωση της ωρίμανσης του πυρήνα τους.

Σε κάθε τεχνική (IMSI ή PICSI) από μόνη της ή σε συνδυασμό επιλέγουμε ώριμα και μορφολογικά ομαλά σπερματοζωάρια.

Ιδιαίτερα για τη μέθοδο PICSI, που χρησιμοποιούμε εκτενώς στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών  υπάρχει σαφής βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων, αυξημένη πιθανότητα εμφύτευσης, αύξηση του ποσοστού κλινικών κυήσεων και μείωση των κλινικών αποβολών.

main_pic3

Ρωτήστε το γιατρό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι επικοινωνίες σας είναι εμπιστευτικές. Θα σας απαντήσει ο κ. Αθανασίου το συντομότερο δυνατόν.

AZDQ

a